top of page

Polityka prywatności

Polityka prywatności Pro Vape Polska

Na stronie Pro Vape Polska, dostępnej pod adresem http://pro-vape.pl/, jednym z naszych głównych priorytetów jest prywatność odwiedzających. Niniejszy dokument Polityki prywatności zawiera rodzaje informacji, które są gromadzone i rejestrowane przez Pro Vape Polska oraz sposób ich wykorzystania.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Jesteśmy administratorem danych osobowych użytkowników.

Podstawa prawna Pro Vape Polska do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym gromadzimy te informacje:

  • Pro Vape Polska musi wykonać umowę zawartą z użytkownikiem

  • Użytkownik udzielił firmie Pro Vape Polska pozwolenia na takie działanie

  • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika leży w uzasadnionym interesie Pro Vape Polska

  • Pro Vape Polska musi postępować zgodnie z prawem

Pro Vape Polska będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych zasad.

Jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują mu pewne prawa do ochrony danych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych:

  • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na temat użytkownika.

  • Prawo do sprostowania danych.

  • Prawo do sprzeciwu.

  • Prawo do ograniczenia.

  • Prawo do przenoszenia danych

  • Prawo do wycofania zgody

Pliki rejestru

Pro Vape Polska stosuje standardową procedurę korzystania z plików logowania. Pliki te rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają strony internetowe. Robią to wszystkie firmy hostingowe i jest to część analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty i godziny, strony odsyłające / wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz gromadzenie informacji demograficznych.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web

Jak każda inna strona internetowa, Pro Vape Polska używa plików cookie. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających i/lub inne informacje.

Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie można znaleźć w artykule "Pliki cookie" w Generatorze polityki prywatności.

Możesz zapoznać się z tą listą, aby znaleźć Politykę prywatności dla każdego z partnerów reklamowych Pro Vape Polska.

Zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologie, takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnały nawigacyjne w sieci Web, które są używane w odpowiednich reklamach i linkach wyświetlanych na Pro Vape Polska, które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. W takim przypadku automatycznie otrzymują adres IP użytkownika. Technologie te są wykorzystywane do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i/lub personalizacji treści reklamowych wyświetlanych na odwiedzanych stronach internetowych.

Należy pamiętać, że Pro Vape Polska nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które są używane przez zewnętrznych reklamodawców.

Polityka prywatności stron trzecich

Polityka prywatności Pro Vape Polska nie ma zastosowania do innych reklamodawców lub stron internetowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może to obejmować ich praktyki i instrukcje dotyczące rezygnacji z niektórych opcji.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na ich stronach internetowych.

Informacje dla rodziców nieletniego

Kolejną częścią naszego priorytetu jest zapewnienie ochrony dzieciom podczas korzystania z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online.

Pro Vape Polska nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko podało tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, gorąco zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestrów.

Polityka prywatności online

Nasza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie naszej działalności online i jest ważna dla odwiedzających naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępniają i / lub gromadzą w Pro Vape Polska. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do żadnych informacji gromadzonych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona internetowa.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności i akceptuje jej warunki.

bottom of page