top of page
dystrybutorem jednorazowych papierosów elektronicznych SALT, KUBIK w Polsce

 Odpowiedzialność

Wapowanie to ruch. Ruch, który ma moc budowania lepszej przyszłości. Naszym celem jest tworzenie tego ruchu i ratowanie życia tych, którzy cierpią z powodu palenia. Aby to osiągnąć, musimy działać odpowiedzialnie. Dlatego zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest przyjęcie najlepszych metod opisanych przez naszych kolegów z PLXSUR.

NASZE PODSTAWOWE ZASADY

Naszą misją jest stworzenie największej na świecie odpowiedzialnej grupy waperów, przyczyniającej się do pozytywnej przyszłości społeczeństwa. Nasze podejście do odpowiedzialności opiera się na trzech głównych zasadach: Społeczeństwo, Biznes i Produkt.

 

Mamy plan działania, który jasno określa nasze stanowisko w każdej z tych kwestii i który stale oceniamy w świetle szybko zmieniającej się branży, w której działamy. Gwarantuje to, że nasze firmy i ich partnerzy spełniają najwyższe standardy.

Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa
  • Palenie tytoniu pochłonęło miliony ludzkich żyć i nadal stanowi jedno z największych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej na całym świecie.

  • Pomimo wielu błędnych przekonań, badania naukowe pokazują, że wapowanie jest mniej szkodliwą alternatywą dla palenia i udowodniono, że zmniejsza skutki zdrowotne nałogu.

  • Biorąc pod uwagę brak wiedzy na temat waporyzatorów, mamy obowiązek dostarczać naukowo uzasadnione i dostępne informacje oraz odpowiedzialnie sprzedawać nasze produkty, aby dotrzeć do palaczy, którzy chcą rzucić palenie i umożliwić im dokonywanie świadomych wyborów w oparciu o badania naukowe.

Nasza odpowiedzialność w biznesie
  • Rozumiemy znaczenie prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i zapewniamy otwartość naszego łańcucha dostaw.

  • W ramach naszej działalności jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie przez nasze oddziały przepisów prawnych oraz promowanie różnorodności i integracji w ramach grupy.

  • Uznajemy znaczenie współpracy i partnerstwa w branży i zapewniamy, że będziemy współpracować z kluczowymi partnerami, w tym organizacjami pozarządowymi, rządami, organami regulacyjnymi i organizacjami charytatywnymi.

  • Zwracamy również uwagę na zmiany klimatyczne, podejmując działania, które grupa może podjąć w celu zmniejszenia swojego śladu węglowego.

Nasza odpowiedzialność za sprzedawane produkty
  • ProVape jest odpowiedzialny za zachowanie zgodności wszystkich sprzedawanych przez nas produktów z najwyższymi światowymi standardami bezpieczeństwa.

  • W krajach, w których przepisy nie są jeszcze tak szczegółowe, będziemy nadal wzmacniać najbardziej wymagające środki bezpieczeństwa w naszych obiektach i u naszych partnerów.

  • Uznajemy również znaczenie przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym. Zachęcamy branżę do badań i rozwoju w celu opracowania materiałów i projektów, które pozwolą nam na recykling: ponowne wykorzystanie lub zmianę przeznaczenia wszystkich komponentów naszych e-papierosów, w tym tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i baterii litowych.

bottom of page